Personal Data Protection Conference

"Praktycy dla praktyków".

Dołącz do konferencji organizowanej przez społeczność PDPS, skierowaną dla praktyków tworzących i utrzymujących system ochrony danych osobowych.

Poniedziałek - Wtorek,

4 - 5 Marca 2019r., 8:30 - Pabianice, Hotel Fabryka Wełny

Masz problem z wykonywaniem obowiązków, które spadły na Ciebie po wejściu w życie RODO?


Konferencja PDPS to praktyczny przekaz w szczególności dla Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Systemów skupiona wokół następujących zagadnień m.in:

- Dokumentacja RODO i tworzone procedury,

- Obowiązek Informacyjny,

- Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych,

- Audyt ochrony danych osobowych,

- Środki bezpieczeństwa.


Oprócz tego na konferencji dowiesz się o najnowszych trendach dla bezpieczeństwa IT:
- Cyberprzestępczość
- Polskie kampanie socjotechniczne
- Analiza incydentów


Możecie również liczyć, że konferencja nie będzie skupiona na monologu wykładowców, a pojawią się na niej także stoliki tematyczne, warsztaty i ćwiczenia.


Każdy z obecnych prelegentów będzie zobowiązany do zaprezentowaniu kilku praktycznych przykładów z własnego doświadczenia, potwierdzających tezy stawiane w ramach swojego wystąpienia tzw. studium przypadku. 

Patronat:

NASI PRELEGENCI TO M.IN.:

Piotr Sperczyński

Pracownia Zamówień Publicznych

 Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju.

Cezary Majcherski

Wody Polskie

Specjalista ds. obronnych, w zakresie opracowań, aktualizacji dokumentacji dotyczącej funkcjonowania podmiotów w zakresie spraw obronnych, współpracy z  TOAW , 
opracowywania zgodnie z wytycznymi szkoleń obronnych dla pracowników podmiotów, opracowywania zabezpieczenia potrzeb wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG).

Adam Danieluk 

LUX MED​​

Zajmuje się bezpieczeństwem IT od ponad 15 lat, doświadczony menedżer bezpieczeństwa o dużej wiedzy i doświadczeniu praktycznym w obszarze technologii IT którą łączy z wiedzą i doświadczeniem biznesowym. Doświadczenie zdobywał w branżach telekomunikacji, finanse, ubezpieczenia i ochrona zdrowia. Zajmował się wdrażaniem i utrzymaniem systemów bezpieczeństwa w oparciu o normy: ISO 27001, PCI DSS, PA DSS, PCI Card Production, CIS CSC 20, NIST Cybersecurity Framework. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zabezpieczeń technologicznych rozwiązań IT w tym bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych, zarządzania ryzykiem. Tworzył i zarządzał procesem Ochrony Danych Osobowych zgodnie w wymogami regulacyjnymi. Zajmuje się między innymi kwestiami związanymi ze skuteczną budową świadomości bezpieczeństwa pracowników, w tym kwestiami związanymi z ochroną przed różnymi formami ataku phishingowego.

Marcin Nowak

Policja

Funkcjonariusz Policji wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Biegły Sądowy z zakresu Cyberprzestępczości i Informatyki Śledczej. Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Świętokrzyskie. 

Mateusz Borowski

Elit Partner Sp. z o.o.

Rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów audytowych i szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych. W przeciągu ostatnich 5 lat przeszkolił kilka tysięcy osób z zakresu danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Posiada takie certyfikaty jak Audytor Wiodący ISO/IEC 27001:2013, Audytor Wiodący ISO/IEC 22301:2013, MCP, MCSA. Prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce ochrony danych osobowych, autor opracowań i artykułów ochronie danych osobowych.

Grzegorz Basiński

Elit Partner Sp. z o.o.

specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń oraz tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO). Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych. Grzegorz Basiński jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001.

Agnieszka Kociełkiewicz

Niezależny ekspert

 Inspektor ochrony danych, a w latach 2015-2018 administrator bezpieczeństwa informacji w sektorze publicznym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe " Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych" w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

Kamil Pszczółkowski

Freelancer

posiada 14-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów: zarządzania bezpieczeństwem informacji (zgodnych ISO 27001), zarządzania danymi osobowymi (zgodnych z UODO oraz aktualnie z RODO), zarządzania ryzykiem (zgodnych z ISO 27005 i ISO 31000), zarządzania ciągłością działania (zgodnych z ISO 22301 oraz Ustawa o zarządzaniu kryzysowym), zarządzania usługami IT (zgodnych z ISO 20000 i ITILv3), zarządzania tożsamością i kontrolą dostępu (IAM, IDM). Wykładowca Akademii Sztuk Wojennych (dawniej Akademii Obrony Narodowej) na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa. Pełnił obowiązki ABI w podmiotach z branży: medycznej, teleinformatycznej, informatycznej, administracji publicznej i e-commerce. Odpowiadając za bezpieczeństwo danych ponad 500 tys. Klientów oraz nadzorując ponad 6 tys. podmiotów, którym dane zostały powierzone. Audytor Wiodący ISO27001, Audytor Wiodący ISO22301, Audytor Wiodący ISO2000, CompTIA Advanced Security Practitioner (CSAP), ITILv3 Foundation, Lean IT Foundation, PRINCE2 Practitioner, Certified Internal Controls Auditor (CICA), Data Protection Coordinator, Inspektor BTI (ABW), IBM Security Qradar SIEM, UML Professional Advanced. 

Dr inż. Rafał Kołodziejczyk

Adiunkt w Katedrze Krajów Europy Północnej na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Dorobek naukowy i problematyka badawcza mieszczą się w dziedzinie nauk społecznych i obejmują kwestie: bezpieczeństwa narodowego, cyberterroryzmu, wojen hybrydowych, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej oraz technologii informatycznej. Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu w publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dominik Rozdziałowski

Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością w Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Poprzednio Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, a teraz Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością w Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,

Rejestracja kończy się za:

05
Days
15
Hours
59
Minutes
51
Seconds

Chcesz zostać prelegentem?

AgenDA:

Dzień Pierwszy - 04.03.2019r.

Godziny:

Prelekcje:

8:30 - 9:00

Rejestracja i przerwa kawowa

9:15 - 10:00

"Dowody rozliczalności jako mechanizm obrony przed odpowiedzialnością administracyjną i cywilną." - dr Jakub Rzymowski

10:00 - 10:45

"Analiza ryzyka metodyka FBI" - Kamil Pszczółkowski & Adam Danieluk

10:45 - 11:30

"Zamówienia publiczne w świetle RODO" - Piotr Sperczyński


11:30 - 12:30

Przerwa lunch

Prze

12:45 - 13:30

"Odpowiedź organów ścigania na
migrację przestępczości do sieci
Internet" - Dominik Rozdziałowski Policja

13:30 - 14:15

"Jak się bronic przed cyberatakami" - Marcin Nowak Policja, Grzegorz Basiński

14:15 - 15:00

"Phishing w świetle RODO" - Adam Danieluk


15:00 - 15:30


Przerwa kawowa


15:30 - 16:15

"Klauzule informacyjne i rejestry czynności z punktu widzenia praktyka"  - Agnieszka Kociełkiewicz

16:15- 17:00

"Asymetryczność działań cyberterrorystycznych"  - dr inż. Rafał Kołodziejczyk

19:00 - 23:00

Afterparty - kręgielnia 

Dzień Drugi - 05.03.2019r.

Godziny:

Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty

8:00 - 12:00

Warsztat pt.:

"Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych w publicznych służbach zatrudnienia" - Grzegorz Basiński

Warsztat pt:

"Przeprowadźmy audyt (lista kontrolna, raport i plan) - Mateusz Borowski


Warsztat pt.:

"Gra sytuacyjna atak i obrona w cyberbezpieczeństwie" - Marcin Nowak 

12:00 - 12:30

Zakończenie konferencji

Copyright PDPC 2018, Elit Partner Sp. z o.o.